Có 1 kết quả:

rěn jùn bù jīn

1/1

rěn jùn bù jīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cannot help laughing
(2) unable to restrain a smile