Có 1 kết quả:

rěn de zhù

1/1

rěn de zhù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to refrain
(2) to be able to endure it