Có 1 kết quả:

rěn ràng

1/1

rěn ràng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to exercise forbearance
(2) patient and accommodating