Có 1 kết quả:

rěn jī ái è

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) starving
(2) famished