Có 1 kết quả:

Zhì dān

1/1

Zhì dān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zhidan county in Yan'an 延安[Yan2 an1], Shaanxi