Có 1 kết quả:

Zhì dān xiàn ㄓˋ ㄉㄢ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zhidan county in Yan'an 延安[Yan2 an1], Shaanxi