Có 1 kết quả:

Zhì dān xiàn

1/1

Zhì dān xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Zhidan county in Yan'an 延安[Yan2 an1], Shaanxi