Có 1 kết quả:

máng bù dié

1/1

máng bù dié

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hurriedly
(2) in haste