Có 1 kết quả:

máng zhōng yǒu shī

1/1

máng zhōng yǒu shī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Rushed work lead to slip-ups (idiom). Mistakes are likely at times of stress.