Có 1 kết quả:

máng hū

1/1

máng hū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be busy (colloquial)