Có 1 kết quả:

Zhōng xiàn

1/1

Zhōng xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zhong county in Wanzhou suburbs of north Chongqing municipality, formerly in Sichuan