Có 1 kết quả:

Zhōng qīng běi dào

1/1

Zhōng qīng běi dào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

North Chungcheong Province, South Korea, capital Cheongju 清州市