Có 1 kết quả:

kuài bù pǎo

1/1

kuài bù pǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to trot