Có 1 kết quả:

kuài chǎo diàn

1/1

kuài chǎo diàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(Tw) low-budget eatery