Có 1 kết quả:

kuài zhào

1/1

kuài zhào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) snapshot
(2) photo