Có 1 kết quả:

kuài chē

1/1

kuài chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

express (train, bus etc)