Có 1 kết quả:

kuài mén

1/1

kuài mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

shutter