Có 1 kết quả:

kuài cān

1/1

kuài cān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fast food
(2) snack
(3) quick meal