Có 1 kết quả:

kuài cān diàn

1/1

kuài cān diàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fast food shop