Có 2 kết quả:

shū ㄕㄨㄩˋ
Âm Pinyin: shū ㄕㄨ, ㄩˋ
Tổng nét: 7
Bộ: xīn 心 (+4 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丶丶丨フ丶フ丨
Thương Hiệt: XPNIN (重心弓戈弓)
Unicode: U+5FEC
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Tự hình 1

Dị thể 3

1/2

shū ㄕㄨ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old variant of 舒[shu1]
(2) old variant of 紓|纾[shu1]

ㄩˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

old variant of 豫[yu4]