Có 1 kết quả:

niàn rì

1/1

niàn rì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngày lễ kỷ niệm, ngày tưởng niệm

Từ điển Trung-Anh

(1) memorial day
(2) commemoration day