Có 1 kết quả:

niàn jiù ㄋㄧㄢˋ ㄐㄧㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to remember old friends
(2) to cherish old friendships
(3) for old time's sake