Có 1 kết quả:

niàn zī zài zī

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 念念不忘[nian4 nian4 bu4 wang4]