Có 1 kết quả:

kāng kài

1/1

kāng kài

phồn thể

Từ điển phổ thông

khảng khái, nồng nhiệt, mãnh liệt

Một số bài thơ có sử dụng