Có 1 kết quả:

hū ér

1/1

hū ér

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) suddenly
(2) now (..., now...)

Một số bài thơ có sử dụng