Có 1 kết quả:

Huái níng xiàn ㄏㄨㄞˊ ㄋㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Huaining county in Anqing 安慶|安庆[An1 qing4], Anhui