Có 1 kết quả:

huái dí yì

1/1

huái dí yì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hostile