Có 1 kết quả:

Huái róu xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

former Huairou county, now Huairou rural district of Beijing