Có 1 kết quả:

chàng wǎng

1/1

chàng wǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) distracted
(2) listless
(3) in low spirits