Có 1 kết quả:

chàng rán

1/1

chàng rán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

disappointed and frustrated