Có 1 kết quả:

chàng rán ㄔㄤˋ ㄖㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

disappointed and frustrated