Có 1 kết quả:

nù bù kě è

1/1

nù bù kě è

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

unable to restrain one's anger (idiom); in a towering rage