Có 1 kết quả:

nù qì

1/1

nù qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

anger