Có 1 kết quả:

Nù jiāng Lì sù zú Zì zhì qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Nujiang Lisu autonomous prefecture in northwest Yunnan, capital Liuku or Lutku 六庫鎮|六库镇[Liu4 ku4 zhen4]