Có 1 kết quả:

nù mù xiāng xiàng

1/1

nù mù xiāng xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to glower at each other (idiom)