Có 1 kết quả:

nù mà

1/1

nù mà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to curse in rage