Có 1 kết quả:

pà sǐ guǐ ㄆㄚˋ ㄙˇ ㄍㄨㄟˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

afraid to die (contemptuous term)