Có 1 kết quả:

Sī nán xiàn

1/1

Sī nán xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sinan county in Tongren prefecture 銅仁地區|铜仁地区[Tong2 ren2 di4 qu1], Guizhou