Có 1 kết quả:

Sī jiā lì

1/1

Sī jiā lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Scarlett (name)
(2) also written 斯嘉麗|斯嘉丽[Si1 jia1 li4]