Có 1 kết quả:

Yí bǎo shì

1/1

Yí bǎo shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ipoh city in Malaysia, capital of Sultanate of Perak on Malayan peninsula