Có 1 kết quả:

jí shā chē

1/1

jí shā chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

emergency braking