Có 1 kết quả:

jí rú xīng huǒ

1/1

jí rú xīng huǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. as hurried as a shooting star (idiom); requiring immediate action
(2) extremely urgent