Có 1 kết quả:

jí hūn zú

1/1

jí hūn zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) those who are in a rush to get married