Có 1 kết quả:

jí hūn zú ㄐㄧˊ ㄏㄨㄣ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(coll.) those who are in a rush to get married