Có 1 kết quả:

jí jí máng máng

1/1

jí jí máng máng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hurriedly

Một số bài thơ có sử dụng