Có 1 kết quả:

jí xìng qíng huà wù zhōng dú

1/1

Từ điển Trung-Anh

acute cyanide poisoning