Có 1 kết quả:

jí xíng jūn

1/1

jí xíng jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rapid advance
(2) forced march