Có 1 kết quả:

jí xí

1/1

jí xí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sudden attack