Có 1 kết quả:

pēng rán

1/1

pēng rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

with a sudden shock, bang etc