Có 1 kết quả:

xìng jiāo yì

1/1

xìng jiāo yì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) prostitution
(2) commercial sex
(3) the sex trade