Có 1 kết quả:

xìng bàn lǚ

1/1

xìng bàn lǚ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

sex partner