Có 1 kết quả:

xìng qīn

1/1

xìng qīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sexual assault (law)